ดอกไม้ชนิดเป็นพุ่ม

 

กรรณิการ์

เป็นไม้พุ่ม สูงประมาณ 2 เมตร ลำต้นและกิ่งเป็นเหลี่ยม ใบเป็นชนิดใบเดี่ยวออกเป็นคู่ เรียงตรงข้าม  ใบทรงรูปไข่ ขอบใบเรียบหรือมีจักเล็กน้อย ดอกออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง เป็นดอกเดี่ยวมีโคนกลีบติดกัน มีลักษณะเป็นหลอดสีส้ม กลีบดอกแคบ  ปลายกลีบสีขาวและไม่เสมอกัน จะมีกลิ่นหอมตอนกลางคืน และดอกจะร่วงหมดในตอนเช้า ผลมีลักษณะเป็นแผ่นแบน ภายในมีเมล็ดอยู่ 2 เมล็ด ขยายพันธุ์โดยการตอนหรือปักชำ


กระดังงาสงขลา

เป็นไม้พุ่ม สูงประมาณ 2 เมตร ใบเป็นชนิดใบเดี่ยวยาว กลีบรองดอกมีสามกลีบ สีเขียว มีขนาดสั้น กลีบใบเรียวสองชั้น ชั้นนอกมี 5 กลีบ ชั้นในมี 15 กลีบ ปลายกลีบเรียวแหลมโคนกลีบด้านในมีแต้มสีน้ำตาล ที่ฐานกลางดอกจะมีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียติดอยู่ กระดังงา  ออกดอกตลอดปี มีกลิ่นหอมอบอวล ขยายพันธุ์ด้วยการตอน


กระดุมทอง

เป็นไม้ล้มลุกพุ่มเตี้ย สูงประมาณ 50 เซนติเมตร ลำต้นมีขนทึบใบเดี่ยว เรียงตรงกันข้าม สัณฐานใบเป็นรูปไข่ หรือรูปรีกว้าง ใบกว้างประมาณ 3 เซนติเมตร ยาวประมาณ 7 เซนติเมตร ปลายแหลมโคนสอบ ขอบเรียบหรือหยักซี่ฟัน ผิวใบมีขนสากทั้ง 2 ด้าน เส้นแขนงใบข้างละ 1 เส้น ก้านใบสั้นมีครีบ มีขนตามก้านใบและขอบครีบ ช่อดอกแบบช่อกระจุก

ออกดอกเดี่ยว ๆ หรือออกเป็นคู่ ตามง่ามใบใกล้ยอดดอกโตประมาณ 3 เซนติเมตร ก้านดอกยาว 1-8 เซนติเมตร โคนช่อมีใบประดับมีขนเรียงกันถี่ โคนใบประกอบชั้นนอกใหญ่ขึ้นเมื่อดอกร่วงไป ดอกวงนอกเป็นดอกตัวเมีย มีประมาณ  10 ดอก กลีบดอกสีเหลืองรูปรี  กว้างประมาณ 3 เซนติเมตร ยาวประมาณ 7 เซนติเมตร รังไข่เล็ก  ดอกวงในเหมือนดอกตัวเมีย แต่รังไข่ไม่สมบูรณ์ ดอกตัวผู้มีขนาดเล็กมากและเป็นหมัน อยู่กลางกระจุกดอก  ผลมีสัณฐานเป็นรูปสามเหลี่ยม  ยอดแบน เมล็ดเล็กสีดำเป็นมัน ยาวปะมาณ 3 เซนติเมตร


กาหลง

เป็นไม้พุ่ม สูงประมาณ 3 เมตร ใบเป็นแบบใบเดี่ยว รูปไข่ ปลายเว้าลึกคล้ายใบแฝด ดอกขาวออกเป็นช่อที่ปลายกิ่งและกิ่งข้าง  ดอกกาหลงมีกลีบ 5 กลีบ เกสร 10 อัน ขนาดต่าง ๆ กัน มีกลิ่นหอมรวยริน ฝักแบนมีเมล็ดประมาณ 5-10 เมล็ด ขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดและการตอน กาหลงออกดอกได้ตลอดปี


กุหลาบ

เป็นไม้พุ่มตั้งหรือเลื้อย ใบเป็นใบประกอบ ประกอบด้วย 3 ใบ หรือ 5 ใบ ขอบใบจัก หูใบติดกับก้านใบหรือเป็นอิสระ ดอกออกที่ปลายกิ่ง มีทั้งดอกเดี่ยวหรือเป็นช่อ กลีบรองดอกเป็นรูปถ้วยสีเขียว ปลายแยกเป็น 5 แฉก กลีบดอกปกติมี 5 กลีบ เกสรตัวเมียอยู่กลางดอกเป็นผลกลม ภายในมีเมล็ดแข็งจำนวนมาก เกสรตัวผู้มีอยู่เป็นจำนวนมาก กุหลาบมีหลายชนิด หลายพันธุ์ ส่วนใหญ่ดอกมีกลิ่นหอมเย็น การขยายพันธุ์มีหลายแบบ เช่น เพาะเมล็ด ตอน ติดตา และปักชำ

      ...กุหลาบหอมหวล

                   

ส่งกลิ่นยียวนแสนยวนยั่วหัวใจ

ทั้งหอมทั้งหวาน

 

ดอกเพิ่งบานใหม่ ๆ ...

      ...ฉันมั่นใจกุหลาบเป็นไม้งามละม่อม

                   

ควรจะออมถนอมชม

ทุก ๆ คนพอใจมักเด็ดเอาไปดอมดม

 

หรือจะชมเสียบผมชื่นอุรา

สวยสีสรรค์ทุก ๆ พรรณสุดจะเด่น

 

กลิ่นเยือกเย็นสีที่เห็นไม่บาดตา

กลีบเกสรกลีบอ่อนซ้อนกันดูงามสง่า

                   

ทุกเวลารวยรื่นนาสาน่าดม...

      ...ริมธารละลานไปด้วยบุปผา

                   

ดอกแดงกุหลาบพนาสลับลัดดากล้วยไม้ไพร...

 

เข็ม

 

เป็นไม้พุ่ม  ออกดอกเป็นช่อที่ปลายยอดหรือกิ่งข้าง ดอกมีหลากสีด้วยกันคือ สีแดง ส้ม ชมพู เหลือง และขาว เป็นต้น ดอกเข็มมีลักษณะเป็นหลอดเล็ก ๆ ที่ปลายหลอดมีกลีบแยกจากกันเป็น 4 กลีบ ถ้าดอกซ้อนอาจจะมีถึง 8 กลีบ หรือมากกว่านั้น เกสรตัวผู้ติดอยู่ที่หลอดดอกด้านบน และอยู่สลับกับกลีบ เกสรตัวเมียยื่นเลยหลอดดอกออกมา มี 2 แฉก เข็มจะออกดอกตลอดทั้งปี น้ำหวานจากดอกเข็มมีปริมาณมาก เราสามารถดูดน้ำหวานด้วยปากโดยตรงจากดอกเข็มแต่ละดอกได้โดยง่าย
ขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ด และด้วยการตอน


คัดเค้า

เป็นไม้พุ่มรอเลื้อย มีหนามคู่ตามกิ่งก้าน ใบเป็นประเภทใบเดี่ยวออกตรงข้ามกันเป็นคู่ ใบสีเขียวสด ดอกสีขาวมีกลิ่นหอม ดอกเป็นช่อคล้ายดอกเข็ม โคนดอกเป็นหลอดสั้น ๆ ปลายดอกแยกเป็น 5 กลีบ เกสรตัวผู้ติดที่ปลายหลอด  ดอกเป็นสีเหลือง ออกดอกประมาณในฤดูหนาวประมาณเดือนธันวาคม-มกราคม ขยายพันธุ์ด้วยการตอน


ชบา

 

เป็นไม้พุ่ม สูงประมาณ 1-3 เมตร  ใบมีลักษณะเป็นรูปไข่กว้าง  ปลายใบแหลมเรียว  ขอบใบเรียบหรือมีจักเล็กน้อย ดอกชบาออกตามซอกใบใกล้ปลายยอด ก้านดอกยาว กลีบรองดอกมี 2 ชั้น สีเขียว ดอกมีทั้งดอกลาและดอกซ้อนมีหลากสี เช่น สีแดง สีชมพู และสีเหลือง เป็นต้น มีทั้งดอกใหญ่และดอกเล็ก เกสรตัวผู้เป็นหลอดยาวยื่นออกมาจากกลางดอก ปลายสุดเป็นเกสรตัวเมียมีลักษณะเป็น 5 แฉก สีแดง เกสรตัวผู้ติดอยู่รอบ ๆ หลอดเป็นสีเหลือง ชบาออกดอกตลอดทั้งปี
ขยายพันธุ์ด้วยการตอนช้องนาง

เป็นไม้พุ่ม สูงประมาณ 1-2 เมตร ใบรี ปลายแหลม ออกเป็นคู่ตามกิ่ง ดอกเป็นรูปแตร ปลายผายแยกเป็น 5 แฉก กลีบดอกสีม่วง กลางหลอดดอกเป็นสีเหลือง ดอกยาวประมาณ 5 เซนติเมตร ช้องนางออกดอกตลอดทั้งปี ขยายพันธุ์ด้วยการตอน


ช้องแมว

เป็นไม้พุ่มรอเลื้อย ใบเป็นชนิดใบเดี่ยว ออกตรงข้ามกันกับคู่ มีลักษณะเป็นรูปไข่ ปลายมน ดอกช้องแมวออกเป็นช่อตามกิ่งข้าง และห้อยลงมา ดอกจะออกจากซอกของใบประดับ ซึ่งเรียงซ้อนกัน ตัวใบประดับ เป็นสีเขียวอมเหลืองมีสีแดงประอยู่เป็นจุด ตัวดอกสีเหลือง ที่โคนกลีบติดกันเป็นรูปหลอดกลีบดอกแยกกันที่ปลายของหลอดดอก ช้องแมวจะออกดอกในช่วง เดือนมีนาคม-พฤษภาคม ขยายพันธุ์ด้วยการตอนหรือการปักชำ


ทองอุไร

เป็นไม้พุ่ม สูงประมาณ 2-4 เมตร ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก มีใบย่อยที่ปลายชุด ใบย่อยมีลักษณะหยิกเป็นฟันเลื่อย

ทองอุไรออกดอกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง สีเหลืองสด กลีบดอกติดกันเป็นรูปกรวย ปลายกลีบแยกออกเป็น 5 แฉก ปลายกลมมน  ผลเป็นฝัก เมื่อฝักแก่ ภายในจะมีเมล็ดแบบมีปีก ทองอุไรออกดอกตลอดทั้งปี ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด


ทิวาราตรี

เป็นไม้พุ่ม สูงประมาณ 2-3 เมตร  คล้ายต้นราตรีแต่ใบสั้นกว่าใบมีลักษณะเกลี้ยง ดอกมีขนาดเล็กกว่าดอกราตรี ออกดอกเป็นช่อกระจาย กลีบดอกตัดกันเป็นหลอด ส่วนปลายกลีบแยกจากกันและม้วนกลับ ดอกสีขาว มีกลิ่นหอมเวลากลางวัน ออกดอกประมาณเดือนละครั้ง ตลอดทั้งปี ผลเมื่อสุกจะสีดำ ขยายพันธุ์ด้วยการตอนหรือการปักชำ


นมสวรรค์

เป็นไม้พุ่ม สูงประมาณ 1.5 เมตร ใบมีสัณฐานค่อนข้างกลม มีแฉกตื้น ๆ 5 แฉก ปลายแฉกแหลม ผิวใบเป็นมันสีเขียวเข้ม ใบออกตรงข้าม ยาวประมาณ 15 เซนติเมตร ดอกออกเป็นช่อออกที่ปลายยอด ยาวประมาณ 30 เซนติเมตร พุ่มดอกเป็น รูปทรงเจดีย์ ดอกเป็นสีแดงสด ออกดอกใบฤดูฝน เป็นไม้ที่ชอบขึ้นตามชายป่า ขยายพันธุ์ด้วยการปักชำหรือการตอน

      "...นมสวรรค์นั้นสอางค์

                   

ดั่งกับถันหลั่นสล้างโสภิณ..."


นางแย้ม

เป็นไม้พุ่มเนื้ออ่อน สูงประมาณ 1 เมตร ใบใหญ่ออกตรงข้ามเป็นคู่ ใบยาวประมาณ 15 เซนติเมตร ขอบใบจัก ดอกออกเป็นช่อแน่นที่ปลายกิ่ง ดอกบานไม่พร้อมกัน ขนาดดอกประมาณ 3 เซนติเมตร กลีบซ้อนแน่นสีขาวคล้ายมะลิซ้อน แต่กลีบดอก ชั้นนอกเป็นสีม่วงอ่อน กลิ่นหอมแรง ขยายพันธุ์ด้วยการปักชำ ทับกิ่งหรือสะกัดราก

 

      "....หอมเอยหอมดอกไม้

                   

ดอกใดที่ไหนเอ๋ย

กลิ่นนางแย้มหอมชวนเชย

 

กลิ่นระเหยเหมือนประทินกลิ่นนวลปราง..."

เดือนฉาย

เป็นไม้ล้มลุกพุ่มเตี้ยสูงประมาณ ๕๐ เซนติเมตร ใบเป็นใบเดี่ยว ไม่มีก้านใบ ดอกออกเป็นช่อกลมคล้ายดอกเดี่ยว ก้านดอกกลมยาว ช่อดอกมี ๒ แบบคือ ดอกที่อยู่วงนอกมักมีชั้นเดียว กลีบดอกเป็นแผ่นแบนบาง หรือเป็นหลอดเล็ก ๆ ดอกที่อยู่กลางช่อมีจำนวนมาก กลีบดอกเชื่อมกันเป็นท่อสั้น ๆ ดอกมีหลายสี เช่น ขาว เหลือง ส้ม และแดง ขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ด

หน้าถัดไป >>>